Welkom bij Pompwacht.nl 24 uurs groothandel en storingsdienst.

Mijn winkelwagen :

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pompwacht 
 
Inleiding De hieronder gespecificeerde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") regelen de contractuele betrekkingen tussen alle Gebruikers van de site pompwacht.nl (hierna "Gebruiker" of "U"), en Pompwacht.nl Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. pompwacht.nl kan er toe bewogen worden specifieke bepalen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site's van Pompwacht.nl (hierna de "Site"). Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door verbinding te maken met de Site, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hierop staan te respecteren. 
 
Een bestelling doorgeven 
U kunt uw bestelling op drie manieren doorgeven: - per Internet op onze site, 24 uur per dag, 7 dagen per week.  - per email.  - per brief, vergezeld van een afdruk van uw bestelling en de gekozen betaalwijze. Wij bevestigen u de ontvangst per email. Annuleren van een bestelling Als u een bestelling heeft geplaatst maar uiteindelijk van uw bestelling wilt afzien, kunt u deze bestelling kosteloos annuleren. Dit moet wel gedaan worden voordat de bestelling is verwerkt. U kunt annuleren door een email sturen. 
 
Productinformatie pompwacht.nl besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. 
 
Prijzen De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn exclusief alle belastingen. De eventuele verzendkosten zijn voor de Gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. Voor de landen van de Europese Unie worden de prijzen op de site in euro's, maar ook in de daarvoor geldende valuta vermeld, louter ter informatie en zonder dat dit enige contractuele waarde heeft.  Pompwacht.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van uw bestelling en het op uw rekening vermelde bedrag.  We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. 
 
Beschikbaarheid Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.  Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd, en ontvangt u de verzendkosten voor de rest van de bestelling cadeau. Ter vervanging stellen wij u voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het genoemde product. 
 
Wijze van levering De op de site gekochte producten worden geleverd in Europa. Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. Pompwacht.nl doet er alles aan de op de site vermelde levertijden te respecteren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.  Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, op de bestelbon aangeeft wat er niet klopt, waarna de bon ondertekend moet worden.  Zonder dat hiervoor wettelijke precedenten bestaan, raden we u aan reclamaties over een levering die niet op tijd aangekomen is, per post te sturen aan Pompwacht.nl. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, en met accessoires en gebruiksaanwijzing.  Als blijkt dat een product niet conform is, kan de Gebruiker ervoor kiezen het product te laten repareren, of het te vervangen, behalve als de kosten van een van beide opties disproportioneel afwijkt van de andere optie. Het is mogelijk dat een bestelling 24 uur te laat geleverd wordt. Alle bestellingen worden door Pompwacht.nl gecontroleerd. Om uw bestelling te valideren kan van u aanvullende informatie gevraagd worden.  Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden:  - een betalend of professioneel emailadres.  - een vast telefoonnummer (thuis of op het werk) waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken. Daarnaast vragen wij u ons voor elke bestelling hoger dan het door Pompwacht.nl vastgestelde plafond een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) en een bewijs van domicilie (telefoon-, elektriciteitsrekening) op te sturen, per fax, email of post. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze klanten tegen eventuele creditcardfraude te beschermen. 
 
Montage/Installatie De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het  product in gemonteerde staat, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Beveiligde betaling Pompwacht.nl werkt samen met Mollie om een veilige betaling te garanderen. Als onze verzekeraar of onze afdeling voor beveiliging fraude vermoedt, kunnen wij ertoe over gaan een betaling om veiligheidsredenen te annuleren. Pompwacht.nl biedt u 3 betaalmogelijkheden: Contante betaling bij afhalen van de bestelde producten, betaling via Ideal of via het overmaken van het factuurbedrag.
 
Garantie en After Sales Service Alle verkochte producten vallen onder: - de wettelijke conformiteitgarantie; - de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken; - de constructeurgarantie waarvan de duur en toepassing verschilt per product en per merk. De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor de klant. U kunt ons een product terugsturen met de Post (of een andere vervoerder). Pompwacht.nl draagt daarna zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd, met het defecte product, een kopie van de rekening, het garantiebewijs (dat u vindt in de doos) en de retourbon mee teruggestuurd worden. Opgelet: De wettelijke garantie is niet toepasbaar, of slechts gedeeltelijk toepasbaar, voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, bliksem, stroomstoring, etc...), een gebruik of installatie die niet conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het product, commercieel of gemeenschappelijk gebruik, het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of consumables. De constructeurgarantie van de door Pompacht.nl  verkochte producten is niet van toepassing voor: - de vervanging van consumables (batterijen, lampen, zekeringen, antennes, koptelefoons, microfoons, door opnemen of afspelen versleten koppen...), - abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. We raden je hierom aan de met de producten meegeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen, - defecten gelieerd aan accessoires (voedingskabel, ...), - gebreken voortkomend uit een interventie door een niet door Pompwacht.nl erkende reparateur, - gebreken voortkomend uit niet-conform gebruik of niet voorzien gebruik (professioneel, collectief gebruik...), - gebreken voortkomend uit externe oorzaken. In alle gevallen kan Pompwacht.nl. niet verantwoordelijk gehouden worden als een constructeur weigert zijn garantie toe te passen. Als een product niet binnen de garantie valt, wordt een kostenraming opgesteld. Als de kostenraming geweigerd wordt, dan moeten er administratiekosten aan de constructeur voldaan worden. Als de klant akkoord gaat met de offerte, dan moet het bedrag van deze kostenraming aan Pompwacht.nl overgemaakt worden. 
 
Geschil en verantwoordelijkheid Pompwacht.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitvoeren van het koopcontract als gevolg van overmacht, door een fout van de klant of een onvoorzien en onoverkomelijk feit door een derde. We herinneren u eraan dat het verstandig is een back-up te bewaren van gegevens die u op een gekocht elektrisch product bewaart. Pompwacht.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van onjuist gebruik van de op de Site verkochte producten. Hoewel onze producten geschikt kunnen zijn voor professioneel gebruik, is het niet de roeping van pompwacht.nl om aan professionele gebruikers te verkopen. 
 
Bescherming persoonsgegevens De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd. Met uw inschrijving op Pompwacht.nl bindt u zich ons correcte informatie u aangaande te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Als u hiervoor gekozen hebt bij uw inschrijving op de Site, ontvangt u promotionele emails met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties, koopjes. U kunt op elk moment ervoor kiezen geen email van ons te ontvangen door te klikken op de hiervoor bedoelde link, die onder in elke van de door ons, of onze partners verstuurde email vermeld wordt. Pompwacht.nl heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie. Alleen Pompwacht.nl en haar gecontracteerde partners hebben het recht u informatie te sturen aangaande specifieke en regelmatige promotionele acties. Deze partners worden speciaal door Pompwacht.nl uitgekozen en worden erkend om de kwaliteit van hun producten en diensten.
[profiler]
Memory usage: real: 50593792, emalloc: 50133232
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem